TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.<br><br>Vývoj a výroba<br>telekomunikačních<br>zařízení TTC MARCONI s.r.o.<br><br>Komunikační řešení<br>pro energetiku, dopravu,<br>státní správu a operátory TTC TELEPORT, s.r.o.<br><br>Datová centra pro trvalý<br>provoz Vašich služeb<br>24 hodin denně 7 dní v týdnu TTC Správa nemovitostí, a.s.<br><br>Kancelářské prostory<br>a skladovací plochy<br>pro Vaše podnikání TTC TELSYS, a.s.<br><br>Rozvaděče, elektronika<br>a vybavení pro nové<br>i modernizované výtahy SIMPHONY<br><br>Integrační platforma<br>pro fyzickou a provozní<br>bezpečnost Studio Jinonice<br><br>Ateliéry pro natáčení<br>filmových a televizních<br>projektů a pořádání<br>společenských akcí

O holdingu TTC

Historie holdingu TTC je spjata se společností TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., jejíž počátky spadají až do roku 1953, kdy byl založen Výzkumný ústav telekomunikací (VÚT). Ten představoval vědecko-výzkumnou základnu v té době se formujícího telekomunikačního průmyslu. VÚT byl v následujícím období začleněn do Sdružení telekomunikačních podniků, trustu TESLA a později koncernu TESLA Investiční elektronika. V roce 1989 došlo k vytvoření nezávislého státního podniku TESLA VÚT, s.p. a v roce 1991 k rozšíření činnosti na vývojově-výrobní společnost TESLA TELEKOMUNIKACE, s.p. a zavedení obchodní značky TTC.

V roce 1992 proběhla privatizace společnosti a její zaregistrování pod názvem TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o. (dnes TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.). S rozvojem společnosti, spojeným s vývojem, výrobou a dodávkami zařízení zejména pro v té době budované a modernizované telekomunikační sítě, docházelo ke vzniku různých partnerství a zakládání společných podniků. Tím začala postupně vznikat holdingová struktura, tehdy ještě pod mateřskou společností TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o. V roce 1993 byl s italským partnerem MARCONI S.p.A. založen společný podnik TTC MARCONI s.r.o. Toto partnerství se časem ukázalo jako nejvýznamnější pro další působení společností holdingu TTC v oblasti telekomunikací. Společnost TTC MARCONI s.r.o. se stala hlavním telekomunikačním obchodním kanálem produktů TTC a postupně si vybudovala silnou pozici na trhu nejen v ČR, ale prostřednictvím svých dceřiných společností i na Slovensku, v Rusku a na Ukrajině. V roce 2005 došlo k akvizici nadnárodní společnosti MARCONI nadnárodní společností ERICSSON, což mělo za následek také změnu partnera ve společnosti TTC MARCONI s.r.o. V květnu 2014 se stoprocentním vlastníkem TTC MARCONI s.r.o. stala na základě podpisu smlouvy s ERICSSON Holding International B.V. společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Český majoritní vlastník od mezinárodního koncernu odkoupil jeho 49% podíl.

Z výše uvedeného je patrné, že oblast telekomunikací, reprezentovaná zejména společnostmi TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. a TTC MARCONI s.r.o., byla a stále je hlavní oblastí činnosti holdingu TTC. Tato činnost se však postupně transformovala z dodávky zařízení a služeb na dodávku komplexních řešení a systémové integrace v oblasti ICT. S rozvojem výše uvedených společností zejména v druhé polovině devadesátých let minulého století však docházelo k průniku i do dalších oblastí podnikání. V souvislosti s potřebou dostatečných výrobních kapacit byla v roce 1993 zakoupena společnost DOLPHIN, spol. s r.o., vlastnící nemovitost v Praze-Strašnicích nedaleko hlavního sídla holdingu, do které byla následně soustředěna výroba. Časem se však ukázalo, že tyto prostory jsou vzhledem k narůstajícímu objemu výroby nedostatečné a v roce 2006 došlo k zakoupení společnosti TELLUS spol. s r.o., vlastnící rozsáhlý areál nemovitostí v Praze-Košířích a přestěhování výroby do těchto prostor, kde působí dodnes. Areál v Praze-Košířích však svou velikostí převyšoval vlastní potřeby a zbývající prostory tak byly pronajímány dalších subjektům. Tím započala i realitní činnost, která se postupně stala druhou hlavní činností holdingu TTC. V roce 2000 byl zakoupen majoritní podíl ve společnosti BIJO TC, a.s. (dnes TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.). Tato společnost má v majetku výškovou budovu v Praze-Malešicích, kde bylo vybudováno datové centrum, působící ve společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. pod obchodní značkou TTC TELEPORT. Zbylé prostory jsou rovněž pronajímány externím subjektům. Rozvoj v oblasti pronájmu vedl v roce 2001 k založení společnosti TTC Správa nemovitostí, a.s., jejíž hlavní činností je správa a pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví společností holdingu TTC.

Služby datového centra zaznamenaly ve druhé polovině prvního desetiletí nového tisíciletí prudký rozvoj. Poskytování služeb datového centra se tak stalo jednou z významných činností holdingu TTC. Budování nových technologických sálů později vyústilo k vyčlenění činnosti datového centra do samostatné společnosti TTC TELEPORT, s.r.o, která se zařadila mezi přední poskytovatele těchto služeb v ČR.

Kromě výše uvedených hlavních činností jsou společnostmi holdingu zajišťovány a nabízeny i další produkty a služby soustředěné především do společnosti TTC TELSYS, a.s. Společnost se zaměřuje na vývoj a výrobu elektroniky pro řízení výtahů. Tato oblast zaznamenala rozvoj zejména v souvislosti s probíhajícími modernizacemi výtahů a společnost TTC TELSYS, a.s. patří mezi přední výrobce výtahové elektroniky v ČR.

Jak je patrné, v uplynulých letech docházelo k postupnému rozšiřování činností, počtu společností, a tím i organizační struktury. V roce 2007 byla proto založena společnost TTC HOLDING, a.s., která se stala novou mateřskou společností holdingu TTC namísto společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. a byly do ní soustředěny majetkové podíly jednotlivých společností. Vznikem společnosti TTC HOLDING, a.s. a holdingového uspořádání tak došlo ke zpřehlednění organizační struktury a zlepšení její funkčnosti.

© 2014 - TTC HOLDING, a.s.  |  IČ 27887464  |  DIČ CZ27887464  |  Zapsána u MS v Praze, sp. zn. B 11785  |  Všechna práva vyhrazena
Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10 - Strašnice  |  Telefon +420 234 052 400, +420 234 052 210  |  Email holding(at)ttc.cz