Hledat

Martin Bajer z TTC MARCONI jedním ze spoluautorů vědeckého článku s tématikou konvergované bezpečnosti

Smart Cities, mezinárodně vědecký recenzovaný časopis s otevřeným přístupem o vědě a technologii chytrých měst, který vydává MDPI, publikoval článek s názvem „Jak zvýšit bezpečnost chytrých měst“. Jedním z autorů článku je Martin Bajer z TTC MARCONI.

Chytré město je koncept, který pro své efektivnější fungování využívá digitální, informační a komunikační technologie. Spolu s tím, jak se města stávají stále chytřejšími, je třeba zajistit i bezpečnost kritické infrastruktury, jako jsou například elektrické sítě.

Konvergovaná bezpečnost je nový přístup, jak právě chytrým městům zajistit větší ochranu. Tento koncept totiž spojuje různé druhy bezpečnosti – kybernetickou, fyzickou a provozní – do jednoho systému, což umožňuje rychleji reagovat na možné hrozby.

Zmiňovaný článek představuje Konvergovaný systém řízení bezpečnosti a informací (CSIM – Converged Security and Information Management System), který využívá inteligentní zabezpečovací systémy. Tento systém tak mj. umožňuje sledovat stav bezpečnosti v reálném čase a předpovídat potenciální ohrožení.

Funkční vzorek CSIM byl již úspěšně otestován v praxi, konkrétně v Ostravě a Zlíně. Výsledky testování potvrdily jeho schopnost posoudit fyzickou, provozní a kybernetickou bezpečnost vybraných infrastruktur chytrých měst a pomohl identifikovat jejich nejzranitelnějších části. Do budoucna je tak plánováno s rozšířením tohoto systému i na další města.

Celý článek je k dispozici v anglickém jazyce zde: https://www.mdpi.com/2624-6511/6/5/102