Hledat

Podnikání a investice v oblasti moderních technologií

„Naše podnikání v oblasti moderních technologií jsme připraveni výrazně rozšiřovat, a to jak intenzivním rozvojem stávajících aktivit, tak i formou kapitálových investic do zaběhlých, popř. i začínajících podniků. Zajímají nás jak společnosti, které mohou výrazně rozšířit objem i strukturu našeho současného podnikání, tak i společnosti mimo tuto oblast.
V návaznosti na naše současné aktivity se rozhlížíme zejména v segmentech energetiky, železnice, armády a státní správy. Mezi oblasti, které nás zajímají, patří kritická komunikační infrastruktura, konvergovaná bezpečnost, řídicí systémy výtahů, datová úložiště, řešení související s tzv. internetem věcí, zpracování velkých dat a obecně služby založené na SW aplikacích. Jsme na to dobře vybaveni. Kromě dostatečného kapitálu máme vlastní vývoj i vlastní moderní výrobu.“

Ing. Josef Šelepa, CSc., předseda představenstva, TTC HOLDING, a.s.

Hledáte strategického partnera se silným kapitálovým a odborným zázemím či investora pro svůj start-up? Kontaktujte nás. V současnosti se prostřednictvím našich ICT společností  zaměřujeme především na špičková komunikační řešení a služby kolokačních center, jsme ale otevřeni i dalším příležitostem. Naše investice mají dlouhodobý charakter, v jednotlivých oborech dále podnikáme a rozvíjíme je. Díky tomuto přístupu jsou společnosti skupiny TTC také atraktivním  a stabilním zaměstnavatelem.

TTC MARCONI a TTC TELEKOMUNIKACE

TTC MARCONI a TTC TELEKOMUNIKACE působí na evropských telekomunikačních trzích jako systémoví integrátoři a také významní dodavatelé komunikačních sítí nové generace. Nabízejí řešení zejména pro oblasti energetiky, telekomunikací, dopravy, veřejné správy a obrany a bezpečnosti. Při svém vzniku společnosti navázaly na tradici a špičkovou odbornou úroveň někdejšího Výzkumného ústavu telekomunikací, v současné době jejich produkty a systémová řešení představují technologickou špičku v ČR. Společnost TTC TELEKOMUNIKACE je držitelem osvědčení Ministerstva obrany ČR, která ji opravňují k projektování a zástavbám, k údržbě a opravám zástaveb vojenských leteckých pozemních radiokomunikačních a počítačových zařízení. Společnost je také držitelem osvědčení NBÚ a osvědčení NATO pro přístup k utajované informaci stupně utajení TAJNÉ.

TTC TELEPORT

TTC TELEPORT patří mezi největší poskytovatele služeb datových center ve střední a východní Evropě. Společnost v současnosti provozuje dvě kolokační centra, přičemž datové centrum TTC DC2 je s 34 datovými sály a 4 000 m² zákaznických prostor největším datovým centrem v České republice. Datová centra jsou připravena pro zákazníky s různou úrovní požadavků na bezpečnost a rozsah služeb, od bank a korporací až po rodinné firmy nebo i řemeslníky. TTC TELEPORT působí na trhu od roku 2001 a disponuje zkušenými zaměstnanci, odvádějícími svou práci v té nejvyšší možné kvalitě. Datová centra TTC jsou pro zákazníky synonymem špičkové kvality a prvotřídní podpory.

TTC TELSYS

TTC TELSYS zaměřuje svou pozornost na rozvoj dvou hlavních aktivit podnikání. Již od roku 1995 vyvíjí, vyrábí a dodává elektroniku pro řízení výtahů a komplexní výtahové rozvaděče. Výrobky společnosti jsou instalovány v tisících výtazích po celé České i Slovenské republice. Dále působí v oblasti ICT, kde je jejím hlavním produktem on-line pochůzkový systém TouchGuard. Využívají jej zejména bezpečnostní a úklidové agentury, společnosti zabývající se správou a údržbou nemovitostí, servisní technologické společnosti a průmyslové podniky. TouchGuard již dnes aktivně používají zákazníci z osmi zemí světa, mimo jiné i z Austrálie.

TTC CONTROLS

Společnost TTC CONTROLS se zabývá zejména vývojem, výrobou a instalací řídicích a informačních systémů v oblasti železniční dopravy. Patří mezi přední dodavatele těchto zařízení nejen v České republice, ale i v řadě dalších zemí. Po odkoupení obchodního závodu UniControls, na konci roku 2020, převzalo TTC CONTROLS obchodní značku i veškeré aktivity této společnosti, a posílilo tak své postavení v oblasti dodávek technologií pro železniční průmysl.

ReFoMa

ReFoMa je slovenská konzultační a poradenská společnost, která se zaměřuje na oblast informační a kybernetické bezpečnosti. Zákazníkům poskytuje širokou škálu IT služeb – od počáteční analýzy a návrhu infrastruktury přes její konfiguraci až po externí správu. Nabízí také bezpečností audity, penetrační testy a další služby zaměřené na ověřování bezpečnosti a průběžný monitoring kybernetických útoků na kritickou infrastrukturu zákazníka.

AWOS

AWOS je jedním z největších nezávislých výrobců elektronických zařízení (zejména průmyslové elektroniky). V této oblasti patří mezi největší české výrobce. Svým zákazníkům nabízí komplexní řešení od návrhu a vývoje HW/FW, přes tvorbu prototypu až po sériovou výrobu a servis. Mezi jeho odběratele patří společnosti např. z odvětví energetiky, potravinářství, spotřební elektroniky, telekomunikací, obranného a automobilového průmyslu nebo zdravotnictví.

ANETE a APS BRNO

Začleněním společností ANETE a ApS Brno se skupina TTC stala největším poskytovatelem stravovacích a ubytovacích systémů pro vysoké školy a druhým největším poskytovatelem stravovacích systémů pro oblast zdravotnictví. Řešení ANETE a ApS Brno dnes pro platby a identifikaci využívá více než půl milionu koncových zákazníků. Mezi jejich zákazníky patří stravovací provozy všech druhů i specializací a organizace využívající platební a identifikační systémy. Pro tyto zákazníky vytváří komplexní informační systémy včetně podpory řízení marketingu, obchodu a ekonomiky.

TTC NOVIQ

Nově založená společnost TTC NOVIQ poskytuje konzultační a projektové služby zaměřené na řízení rozvoje, provozu a bezpečnosti rozsáhlých přenosových sítí, IT systémů a služeb. Působí zejména v segmentech dopravy, energetiky a průmyslu.

MYCROFT MIND

Mycroft Mind patří mezi vedoucí společnosti v oblasti zpracování a analýzy tzv. velkých dat. Firma vyvinula vlastní softwarovou platformu DataGenie pro sběr a zpracování dat z rozsáhlých senzorových sítí. Platforma pokrývá celý životní cyklus od sběru dat ze senzorů a měřidel v terénu, po ověření věrohodnosti a jejich pokročilé analytické zpracování.

TTC apki

Společnost TTC apki vznikla odštěpením divize ICT služeb ze společnosti TTC TELSYS. Zaměřuje se na tvorbu aplikací, které pomáhají optimalizovat pracovní postupy a digitalizovat firemní procesy, zajišťují vyšší bezpečnost pracovníků v provozech, výrazně snižují spotřebu papíru a kancelářských potřeb, čímž podporují šetrný přístup k životnímu prostředí.

TTC MOBILE

Společnost TTC MOBILE je česká technologická společnost s vlastním vývojovým centrem. Její klíčovou aktivitou je vývoj a výroba aplikací pro kritickou komunikaci nad mobilními a rádiovými sítěmi. Zaměřuje se zejména na využití mobilních sítí 5G pro použití v dopravě, energetice a v oblasti kritické komunikace.

 

 

 

 

 

Podnikání a investice v realitách

„Plánujeme další realitní akvizice jak na území hlavního města, tak mimo Prahu. Potenciál budoucího rozvoje realitního podnikání investiční skupiny TTC spatřujeme i ve vlastních developerských projektech.“

Ing. Ivan Strouhal, ředitel pro rozvoj podnikání v oblasti realit TTC HOLDING, a.s.

Investiční skupina TTC je vlastníkem řady administrativních areálů, v nichž sídlí společnosti patřící do holdingu a dalších více než sto dvacet nájemců. Své investice do nemovitostí realizujeme stejně jako v oblasti moderních technologií se záměrem dlouhodobého rozvoje. Hledáme vhodné investiční příležitosti v Praze i v dalších městech ČR. Máte nemovitost, která by vhodně doplňovala naše realitní portfolio? Ozvěte se nám.

Realitní podnikání TTC

Investiční činnost, spočívající ve vyhledávání vhodných akvizičních příležitostí a jejich následné realizaci, je soustředěna v mateřské společnosti TTC HOLDING. Významnou úlohu v realitním podnikání TTC má společnost TTC REAL ESTATE, která se soustředí na správu, pronájem, rekonstrukce a modernizace většiny nemovitostí ve vlastnictví skupiny TTC.

Investiční skupina TTC má ve svém vlastnictví několik nemovitostních areálů v Praze a v Trutnově s celkovou hrubou podlahovou plochou přes 89 tis. m². Oblastí našeho zájmu jsou zejména administrativní, skladové a výrobní prostory na celém území ČR. V roce 2017 přibyly do našeho portfolia dva významné areály, a to areál tiskáren Svoboda Press v Praze-Malešicích (hrubá podlahová plocha cca 36 tis. m²) a výrobně-administrativní areál Atrium v centru Trutnova (plocha cca 17 tis. m²).

V pražských Malešicích skupina v současnosti připravuje také projekt technologického centra OXYMA, který by se po svém dokončení měl stát přirozenou dominantou nově vznikajícího technologického parku. Naší ambicí je vybudovat zde prostory a zázemí, díky kterému se Malešice stanou jedním z nejvýznamnějších inovačních center na území Prahy a Středočeského kraje.

více