Hledat

Skupina TTC zakládá novou společnost TTC MOBILE

Česká investiční skupina TTC rozšiřuje své podnikání v oblasti moderních technologií založením nové společnosti TTC MOBILE. Ta se bude zaměřovat na využití 5G technologií v oblasti energetiky, dopravy a průmyslu.

„Po nedávné akvizici společnosti Mycroft Mind, která posílila naši expertizu v oblasti zpracování tzv. velkých dat, se skupina TTC chce více zaměřit také na využití technologie 5G pro širokopásmové mobilní sítě. Klíčovou aktivitou nově založené společnosti TTC MOBILE bude vývoj a výroba aplikací pro kritickou komunikaci nad mobilními 5G sítěmi i rádiovými sítěmi TETRA a DMR, a to jak v oblasti hlasové komunikace, tak přenosu videa a dat. TTC MOBILE se zaměří zejména na využití těchto aplikací v dopravě, energetice a v oblasti kritické komunikace,“ uvádí k založení nové společnosti Josef Šelepa, předseda představenstva TTC HOLDING.

Mobilní sítě páté generace poskytují vysokou datovou rychlost a rychlou odezvu, velmi nízkou latenci, větší spolehlivost v přenosu dat a obecně komfortnější prostředí pro uživatele. 5G má tak technické předpoklady výrazným způsobem ovlivnit vývoj v řadě odvětví. Významnou roli bude hrát například v oblasti železniční dopravy, kde na bázi 5G sítě vzniká zcela nový evropský standard komunikace FRMCS (Future Railway Mobile Communication System).

Právě tento standard během příštích několika let nahradí stávající neudržitelný standard GSM-R založený na 2G technologii a stane jedním ze základních prvků, který umožní vznik skutečně chytré železnice. Je to technické řešení, které podporuje robustní, a přitom mimořádně spolehlivou kritickou komunikaci s nízkou latencí. Vytváří tak platformu pro řadu inovativních aplikací, které byly až dosud jen těžko technologicky realizovatelné – od skupinových videohovorů a automatizovaného řízení vlaků až po prediktivní údržbu. To vše s maximálním důrazem na bezpečnost, spolehlivost, a hlavně interoperabilitu mezi jednotlivými státy, přičemž na rozdíl od předchozí generace navíc s ambicí na rozšíření i za hranice evropského kontinentu,“ říká Martin Čížek, výkonný ředitel TTC MOBILE.

Společnost se ale zaměří i na další využití této technologie. „Synergické spojení 5G sítí a aplikací zabezpečujících kritickou komunikaci poskytuje efektivní možnost vzájemně propojit a plně využít to nejlepší z oblasti privátních radiových sítí, širokopásmových přenosů i světa průmyslového internetu věcí (IIoT). Naše produkty a služby jsou zaměřeny na využití 5G sítě kupříkladu se službami standardu MCX (mission critical services). Tato řešení umožní doplnit, rozšířit či dokonce nahradit specializované úzkopásmové rádiově sítě a zbaví tak uživatele nutnosti tyto sítě budovat a udržovat pouze pro potřeby krizové komunikace,“ vysvětluje Martin Čížek.

Mezi hlavní skupiny zákazníků mají patřit integrované záchranné složky, provozovatelé dopravní infrastruktury, železniční dopravci a energetické distribuční společnosti. Vedle České republiky se chce společnost zaměřit i na exportní trhy, a to zejména Západní Evropu.

Využití synergií v rámci skupiny TTC

Železniční doprava, energetika či kritická komunikace jsou segmenty, ve kterých jsou významnými dodavateli i další firmy ve skupině TTC. Společnost TTC MOBILE tak bude moct využívat tyto zkušenosti a synergie. Jedná se především o oblast vývoje software, využití výrobních kapacit, či další expertní know-how.