Hledat

Skupině TTC vzrostl v loňském roce obrat na 1,6 mld. korun

I přes komplikace způsobené geopolitickou situací, rapidním růstem cen energií i rozpadem mezinárodních dodavatelských řetězců byl rok 2022 z pohledu podnikání a dalšího rozvoje skupiny TTC úspěšný. Celkový konsolidovaný obrat společnosti TTC HOLDING vzrostl o téměř 400 mil. korun na 1,6 mld. Kč, což je meziroční nárůst o více než 30 %.  Konsolidovaná EBITDA dosáhla hodnoty 270 mil. Kč.

Situace na Ukrajině nás v loňském roce vedla ke strategickému rozhodnutí opustit ruský trh. Ten až dosud patřil k našim největším exportním oblastem. Svou pozornost jsme proto zaměřili na nové trhy, zejména v Asii a východní Evropě. Kupříkladu společnost TTC CONTROLS v loňském roce navázala obchodní partnerství v Indii a Turecku a TTC MARCONI získala nové zakázky v Rumunsku, Turkmenistánu nebo africké Ugandě,“ říká Josef Šelepa, předseda představenstva společnosti TTC HOLDING.

V oblasti moderních technologií se skupina i nadále soustředila na dodávky komunikačních řešení pro průmysl, zdravotnictví, železniční dopravu a energetiku. Konsorcium firem vedené TTC MARCONI pokračovalo v realizaci jednoho z největších modernizačních projektů české energetiky, modernizaci dvaceti tisíc transformačních stanic společnosti ČEZ Distribuce. Na začátku roku 2022 jsme také založili dceřinou společnost TTC NOVIQ, která se specializuje na vývoj produktů a komplexních řešení v prostředí decentralizované energetiky. V lednu 2023 pak došlo k úspěšnému završení akvizice firmy Mycroft Mind, jedné z vedoucích evropských společností v oblasti zpracování a analýzy tzv. velkých dat. V návaznosti na tyto aktivity vzniklo v rámci skupiny TTC také kompetenční centrum pro prediktivní diagnostiku a údržbu v železniční dopravě.

Náročný byl loňský rok pro TTC TELEPORT. Doznívající důsledky pandemie COVID-19 a skokový růst a nestabilita cen energií významně ovlivňovaly podnikání v celém sektoru datových center. I přes tento nepříznivý vývoj celková obsazenost datových center TTC TELEPORT stále rostla. Přechodem na spotové ceny se podařilo minimalizovat dopady růstu cen energií na zákazníky a dosáhnout úspor v nákupu elektrické energie.

U výsledků výrobních společností se projevilo správné rozhodnutí skupiny TTC posilovat vlastní kapacity pro výrobu elektronických zařízení. „Jsme přesvědčeni, že trend zvyšování bezpečnosti přesunem výroby zpět do Evropy bude pokračovat a my na něj chceme být připraveni,“ dodává Josef Šelepa. I proto v letošním roce pardubický AWOS zprovoznil další výrobní linku a rozšířil tak své výrobní kapacity o dalších 30 procent.

Oblast realitního podnikání zůstává i nadále stabilní částí podnikání skupiny TTC. Celková obsazenost všech pronajímaných ploch je více než 95 procent. V současnosti se TTC REAL ESTATE soustředí na svůj největší realitní projekt, výstavbu technologického centra Oxyma v pražských Malešicích. Jeho dokončení je plánováno na přelom let 2025 a 2026.