Hledat

Český Červený kříž ocenil Skupinu TTC za pomoc lidem postiženým tornádem na Moravě.

Český červený kříž ocenil Skupinu TTC pamětní medailí Děkujeme, která se každoročně uděluje jako ocenění společnostem a jednotlivcům, kteří významnou měrou podpořili humanitární aktivity ČČK. Vyhlášení laureátů této ceny proběhlo v rámci slavnostního setkání k Světovému dni Červeného kříže, které se, pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR, konalo 21. září v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Ocenění za Skupinu TTC převzal ředitel společnosti TTC HOLDING, pan Martin Kubín.

Udělené vyznamenání je oceněním finanční pomoci, kterou v rámci projektu Pomáháme společně poskytla Skupina TCC a její zaměstnanci na pomoc lidem postiženým nedávným tornádem na Moravě. Společnými silami se podařilo získat pro sbírku pořádanou ČČK více než 1,3 milionu korun. Rádi bychom touto cestou ještě jednou moc poděkovali všem skvělým kolegům, kteří se na této sbírce podíleli!