Hledat

Konsorcium vedené TTC MARCONI získalo zakázku za 2,1 mld. korun na modernizaci české energetiky

Konsorcium vedené společností TTC MARCONI v následujících šesti letech vybaví 20 tisíc distribučních transformačních stanic (DTS) společnosti ČEZ Distribuce technologií pro vzdálené měření a vybuduje datové centrum, které umožní zpracování a analýzu dat z těchto stanic.

„Společně s českými partnery jsme vyvinuli ucelené řešení, které umožňuje sběr dat z desítek tisíc měřících bodů v energetické síti, jejich přenos do datových úložišť a následné zpracování. Toto řešení je významným krokem k přechodu na decentralizovanou energetiku. Umožňuje takto sesbíraná data dále zpracovávat a analyzovat a následně podle nich distribuční soustavu řídit tak, aby byla zajištěna její stabilita“, říká Josef Šelepa, výkonný ředitel a jednatel společnosti TTC MARCONI. „Vývoj a samotná příprava projektu trvaly téměř čtyři roky. Výsledkem je řešení, které je svým rozsahem dosud ojedinělé, a to minimálně v regionu střední Evropy. Věřím proto, že má zajímavý exportní potenciál, a to nejen pro nás, ale i pro další firmy, které se na něm podílely,“ dodává Josef Šelepa. 

K samotné modernizaci sítě bude docházet od roku 2022. Denně bude modernizováno až 25 trafostanic.  Do roku 2025 tak bude osazeno měřícími a komunikačními sadami všech 20 tisíc DTS. Kromě toho konsorcium vedené TTC Marconi postaví pro ČEZ také datové centrum, kde se budou data získaná z desítek tisíc bodů sbírat a analyzovat. 

Součástí konsorcia jsou společnosti TTC MARCONI,  Schrack Technik, MicroStep – HDO, Mycroft Mind, ELCOM, Teco a TRANSTECH CZ. Jako dodavatelé se na něm podílí řada zejména českých firem (mimo jiné K. M. B. systems, MEgA – Měřící Energetické Aparáty).