Hledat

Program „Pomáháme společně“ se stal nedílnou součástí TTC

V rámci druhého ročníku charitativního programu „Pomáháme společně“ se nám podařilo podpořit 60 různých dobročinných projektů a organizací celkovou částkou 2 774 109 Kč.

Do programu se přímo zapojilo 72 kolegyň a kolegů, kteří na charitativní účely zaslali 924 703 korun. Skupina TTC na tyto projekty následně přispěla částkou 1 849 406 korun.

Vedle organizací jako Člověk v tísni, Český červený kříž, či Charita ČR putovaly finance také i třeba Lékařům bez hranic, SOS Dětským vesničkám, znevýhodněným či postiženým dětem nebo také rodinám, které se ocitly ve finančních nesnázích.

Asi není překvapující, že největší část financí směřovala organizacím, které realizovaly podporu a pomoc přímo na Ukrajině či pomáhaly zajistit bezpečný dočasný domov zejména ukrajinským ženám a dětem. Mnozí z kolegů se okamžitě po vypuknutí konfliktu sami na pomoci podíleli, organizovali sbírky, pomáhali se zajištěním ubytování a vůbec se zapojením ukrajinských rodin do života u nás. Neznáme přesnou částku, ale jen přímá finanční pomoc skupiny v loňském roce převýšila částku 3 miliony korun.

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem do pomoci a podpory potřebným zapojili, děkujeme.