Hledat

Zajištění provozu datových center TTC v době pandemie COVID-19

Vážení zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři,

v zájmu ochrany zdraví nás všech jsme přijali nutná opatření, v nichž průběžně reagujeme na aktuální situaci – doporučujeme sledovat aktuální stav ve sdělovacích prostředcích i na našem webu. Mezi ta obecná opatření, která jsme přijali k ochraně zdraví a udržení nepřetržitého provozu, jimiž se řídí naši pracovníci, patří:

  1. Počínaje dnešním dnem se ruší všechny schůzky zaměstnanců TTC TELEPORT s externími osobami. Současně se ruší prohlídky, exkurze v datových centrech TTC TELEPORT. Pracovníci TTC TELEPORT nebudou v prostorech našich datových centrech přijímat ani žádné návštěvy. To vše do odvolání.
  2. Nonstop provoz dohledových pracovišť je zajištěn bez omezení. Stejně tak je zajištěna ostraha objektů v nezměněném režimu.
  3. Plánované profylaxe technologií jsou zatím odložené. Opatření se netýká urgentních oprav či vyžádaného servisu, jejichž řešení je ze strany dodavatelů zajištěno bez omezení.
  4. Prostory datových center TTC  jsou pravidelně, minimálně dvakrát denně, dezinfikovány.
  5. Do prostor datových center TTC nebude umožněn přístup osobám bez zakrytých dýchacích cest, ať už rouškou, respirátorem, šátkem nebo šálou. 

Pro bližší informace prosím kontaktujte naše dohledové pracoviště na číslech +420 724 600 645 (TTC DC1) a +420 724 600 691 (TTC DC2).