Hledat

Změny ve vedení skupiny TTC

Dne 1. 4. 2019 odstoupil  z funkce předsedy představenstva mateřské společnosti TTC HOLDING, a.s. pan Ing. Ivan Říčař, CSc. a novým předsedou se stal pan Ing. Josef Šelepa, CSc. Valná hromada dále zvolila novým členem představenstva pana Ing. Jana Kuchaře, který byl současně jmenován místopředsedou představenstva pro podnikání v moderních technologiích. Ing. Říčař se stal členem dozorčí rady TTC HOLDING, a.s., kde nahradil právě Ing. Kuchaře. 

Dosavadní předseda představenstva pan Říčař stál v čele skupiny TTC po celou dobu její novodobé historie. Osobně se zásadním způsobem zasloužil o naše první významné projekty v 90. letech, a to především při digitalizaci české veřejné telekomunikační sítě a při výstavbě stacionární radioreléové sítě pro AČR. Pod jeho vedením se skupina postupně rozrostla do současné velikosti a stala se z ní silná investiční skupina, která podniká nejenom v oblasti moderních technologií, ale významně i v realitách.